Especialistes en fer-ho bé

Croissants

Croissants de xocolata minis, grans o en safata

Croissants salats minis, grans o en safata de variats

Croissants variats minis, grans o en safata